English   |   Français   |  

Situation
35°47'4"N - 005°47'6"W
Tarifa 19,7 miles; Gibraltar 35 milles;
Asilah 28 miles; Rabat 122 miles.
Adresse: B.P. 374 - Port de Tanger - Tanger

Tel: 0539 93 85 75

Fax: 0539 93 89 09

Email: ryct1925@gmail.com

Facebook: Royal Yacht Club de Tanger

Adresse: B.P. 374 - Port de Tanger - Tanger
Tel: 0539 93 85 75   -   Fax: 0539 93 89 09
Email: ryct1925@gmail.com